Skip to main content

Bent u op zoek naar manieren om de processen binnen uw organisatie met betrekking tot Europa beter te stroomlijnen? Of wilt u uw Europese ambities omzetten in concrete plannen en bent u benieuwd of u daarvoor de juiste EU-vaardigheden in huis heeft? De EU-Impactscan meet in hoeverre uw organisatie is aangesloten op Europa – van wetgeving en beleidsprocessen tot Europese financiering en public affairs.

Deelname helpt u kansen maximaal te benutten

Toenemende invloed EU

De Europese Unie wordt steeds bepalender voor de uitdagingen waar (decentrale) organisaties voor staan. Denk aan energie- en klimaatbeleid: Brussel neemt besluiten, maar biedt ook unieke kansen. De Europese Unie ondersteunt bijvoorbeeld met diverse subsidie- en financieringsmogelijkheden kansrijke projecten. Tevens zijn er door de Europese Unie nieuwe mogelijkheden voor belangenvertegenwoordiging ontstaan. Het gaat bij de EU-Impactscan erom in beeld te brengen waar uw organisatie staat, ofwel de ‘spiegel voor te houden’. Dan wordt ook duidelijk waar nog groeimogelijkheden uit voortkomen en hoe u de Europese kansen optimaal kunt verzilveren. Ons uitgangspunt bij de EU-Impactscan is dat elke organisatie haar unieke kansen en uitdagingen kent en één organisatiemodel niet beter is dan het ander – er is dus geen goed of fout.

Bij de EU-Impactscan komen de volgende thema’s aan bod:

Europese strategie

Organisatie-inrichting

Financiering

(Inter)nationale samenwerking

Public affairs

Basis, verdiept of maatwerk: aan u de keus!

1. EU-Impactscan basis

2.500

exclusief btw

Bij het basisonderzoek krijgt u, op basis van de door uw organisatie ingevulde online vragenlijst, inzicht in de stand van zaken door middel van een visuele rapportage. Om de uitkomsten van de vragenlijst te valideren komen wij langs voor een gesprek bij u op locatie. Bovendien bent u van harte uitgenodigd voor een afsluitende bijeenkomst voor alle deelnemende organisaties (juni 2020). N.B. alleen voor gemeenten die vóór 15 april hebben deelgenomen.

In verband met de uitbraak van het Coronavirus wordt de deadline van 15 april naar 15 juni verlengd! De afsluitende bijeenkomst zal naar huidige verwachting in het najaar plaatsvinden. Wij volgen nauwlettend de richtlijnen en maatregelen van de Rijksoverheid en blijven deelnemende gemeenten over de ontwikkelingen informeren.

2. EU-Impactscan verdiept

6.000

exclusief btw

De verdiepte variant is een vervolgtraject op het basisonderzoek dat de volgende aanvullende onderdelen omvat:
– Identificatie van verschillen tussen ambitieniveau en aanpak op basis van de scan
– Diepte-interview op de geïdentificeerde verschillen
– Uitwerking van verbeterpunten in een plan van aanpak met mogelijke acties en aanbevelingen
– Interactieve werksessie waarin we het plan van aanpak presenteren en bespreken

3. Het basisonderzoek én de verdieping in één

7.500

exclusief btw

U kunt ook ongecompliceerd voor de combinatie van zowel het basisonderzoek (Optie 1) als de verdieping (Optie 2) in één keer kiezen. In dat geval krijgt u inzicht in de huidige stand van zaken in een visuele rapportage én de aanvullende vertaalslag van uw Europese ambities naar een concreet plan van aanpak met mogelijke acties en aanbevelingen.

Hierbij profiteert u van een combinatievoordeel. Wanneer u eerst de keuze maakt voor de basisvariant van de EU-Impactscan (€ 2.500 exclusief btw) en vervolgens kiest voor de verdiepte EU-Impactscan (€ 6.000 exclusief btw) kost dit gewoonlijk € 8.500 (exclusief btw). Wanneer u direct kiest voor de combinatie van de basisvariant EU-Impactscan én de verdiepte variant, ontvangt u dit pakket voor € 7.500 (exclusief btw).

4. Maatwerk

Kosten: op aanvraag

neem contact op

Indien uw organisatie behoefte heeft aan maatwerkonderzoek of advies zou willen inwinnen over een specifiek vraagstuk, kunnen wij u hier uiteraard ook bij helpen. Denk aan trainingen op maat en/of werksessies op het gebied van strategie, organisatie-inrichting en beïnvloeding van Europees beleid.

In oktober volgt een seminar en lancering van de universele EU-Impactscan tijdens de European Week of Regions and Cities. Deze scan is naast gemeenten ook toepasbaar op andere uitvoerende organisaties.

Meld u nu aan!

Benieuwd in hoeverre Europa is ingebed in uw organisatie? Meld u dan aan voor de EU-Impactscan via het aanmeldformulier. Eerst meer informatie over de EU Impactscan? Klik dan op ‘meer weten’!

Meer wetenAanmelden

De EU-Impactscan is ontwikkeld door Berenschot, ERAC (European and Regional Affairs Consultants), de Haagse Hogeschool (Mendeltje van Keulen – lectoraat Changing Role of Europe) en de Rijksuniversiteit Groningen Campus Fryslân (Caspar van den Berg – leerstoel Global and Local Governance). Zij signaleren een groeiende invloed van Europa op gemeenten.

De (verdiepte) EU-Impactscan is Coronaproof!

Met behulp van online tools en digitale hulpmiddelen kunnen wij klakkeloos met u communiceren en ook op afstand in beeld brengen waar uw organisatie staat en groeimogelijkheden en de Europese kansen voor uw organisatie inzichtelijk maken.